Nosoden en darmnosoden

Nascholing Homeopathie

 
Zaterdag 6 oktober 2018 geeft Alex Leupen (homeopathisch arts te Utrecht) een themadag in Soesterberg over het gebruik van nosoden en darmnosoden in de homeopathische praktijk. Van oudsher worden allerlei nosoden gebruikt in de homeopathie, denk aan middelen als Tuberculinum, Medorrhinum en Syphilinum. Alex werkt de laatste jaren veel met oude maar ook nieuwe nosoden, denk hierbij aan Pertussinum (kinkhoest), CMV-nosode (Cytomegalie Virus), EBV-nosode (Epstein-Barr virus), Borrelia en Toxoplasmose. 
 
"Ik gebruik vaak nosoden in de loop van een constitutionele behandeling. Soms begin ik met een nosode, soms rond ik de behandeling ermee af. En soms gebruik ik een nosode als sleepbootmiddel tijdens een behandeling als het genezingsproces stagneert". Sinds enkele jaren doet hij bij nagenoeg elke nieuwe patiënt uitgebreid bloedonderzoek, vaak ook de serologie van EBV, CMV, Toxoplasmose en Borrelia. Het ontstoren van oude infecties levert verrassende resultaten op, met name bij patiënten met burn-out klachten en ernstige vermoeidheidsklachten. 
 
Verder zal Alex aandacht besteden aan het inzetten van darmnosoden als Dys-co, Proteus en Syc-co. De darmnosoden zijn ontwikkeld door Bach en Patterson in de jaren dertig van de vorige eeuw. De middelen zijn vaak potenties van mengflora uit de faeces van honderden patiënten  Deze middelen zijn nog steeds goed in te zetten bij chronische darmaandoeningen maar ook bij kinderen met autisme en ADHD. Het interessante van deze middelen is dat de faecesmonsters die destijds gebruikt zijn dateren uit het pre-antibiotica tijdperk. Bach is dezelfde arts die later de Bach-bloesem-therapie heeft ontwikkeld. Het belooft een interessante en interactieve nascholing te worden op basis van 28 jaar praktijkervaring. 
 
Tijd: 10.00-17.00 uur
 
Geaccrediteerd door de AVIG en NVKH met 5 uur HN
 

Hier kunt u zich inschrijven

Nosoden en darmnosoden - € 170,00
Inschrijven

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Details locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS
SOESTERBERG
https://www.kontaktderkontinenten.nl/
0346 35 17 55

Details locatie