Opleiding Integrative Medicine 2018

Waarom Integrative Medicine?

Integrative Medicine biedt meer mogelijkheden om mensen verder te helpen. Momenteel krijgt meer dan 30% van de patiënten van de huisarts de diagnose SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten), terwijl met aanvullende vormen van geneeskunde veel van deze mensen effectief behandeld zouden kunnen worden. Dat is goed voor de patiënt, goed voor de dokter en geeft meer plezier in het werk!

Uit Nederlands onderzoek van Kooreman en Baars blijken huisartsen die ook aanvullende vormen van geneeskunde toepassen gemiddeld ruim 10% aan kosten te besparen.

De belangrijkste reden om je te verdiepen in IM is natuurlijk omdat de patiënt dat wil! 50 - 85% van de chronisch zieken maakt al gebruik van aanvullende vormen van geneeskunde en uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 90% van hen wil dat hun (huis)arts kennis heeft van integrale geneeskunde en hun kan adviseren over verschillende behandelmogelijkheden. Lees het artikel:  What do Patients want? (Jong MC, van de Vijver L, Busch M, Fritsma J, Seldenrijk R. (2012) Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: Patient, Education and Counseling, 89(3):417-422).

Doel van de opleiding:

‘Gezondheid stimuleren zover dat mogelijk is en ziekte bestrijden als dat nodig is.’

In deze tweejarige opleiding leer je te kijken naar de mens als een geheel van lichaam en geest, met de focus op gezondheid en mogelijkheden. De arts als coach. Je leert de wetenschapsfilosofische achtergrond, de wetenschappelijke onderbouwing en de indicaties van Integrative Medicine en de belangrijkste aanvullende vormen van geneeskunde. Na twee jaar zal je in staat zijn adviezen te geven aan je patiënten over de verschillende behandelmogelijkheden, de indicaties en contra-indicaties. Je krijgt tools om een aantal eenvoudige aandoeningen zelf te behandelen en inzicht en kennis om eventueel mensen door te verwijzen.

Inhoud van de opleiding

Naast de theorie, praktijk en wetenschappelijke onderbouwing van Integrative Medicine zullen de belangrijkste aanvullende vormen van geneeskunde aan bod komen in de verschillende blokken.

We gaan het hebben over leefstijlgeneeskunde; zoals voeding, beweging, stressmanagement en zingeving. Een inleiding in de systeembiologie en evolutionaire geneeskunde.

Er volgt onderwijs over de vier vakgroepen: medische acupunctuur, natuurgeneeskunde/PNI (psychoneuroimmunologie), homeopathische geneeskunde, antroposofische geneeskunde, en algemeen onderwijs over Integrative Medicine. Losse onderdelen die voorbij komen zijn, neuraaltherapie, manuele geneeskunde en Mind-Body technieken zoals mindfulness.

Je leert een integrale anamnese en een integraal behandel-ontwikkelingsplan opstellen middels inspirerende interactieve onderwijsvormen.

Iedere zaterdagochtend starten we de dag met een gezamenlijke bewegingsactiviteit in de vorm van Yoga, Zhineng Qigong en Mindfulness. Verder zijn er mentorgroepen en ‘snuffelstages’.

Data eerste jaar van de IM-opleiding

Blok 1 Natuurgeneeskunde vrijdagavond 12 en zaterdag 13 januari  2018     

Blok 2 Homeopathische geneeskunde vrijdagavond 9 februari en zaterdag 10 februari 2018

Blok 3 Antroposofische geneeskunde vrijdagavond 16 maart en zaterdag 17 maart 2018

Blok 4 Acupunctuur vrijdagavond 13 april en zaterdag 14 april 2018

Blok 5 IM presentaties per klachtenpatroon vrijdagavond 1 juni en zaterdag 2 juni 2018

Examen zaterdag 23 juni 2018       

Kosten en schrijven

De inschrijvingen voor de IM opleiding in januari 2018 zijn gesloten. In september zal er weer een nieuwe lichting van start gaan, voor meer informatie of interesse in deze opleiding kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier

De AIM is CRKBO gecertificeerd. Wij zijn daarom vrijgesteld van BTW.