PACH opleiding

Homeopathie Opleiding voor artsen - informatie

Post-Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)

Op zaterdag 26 januari 2019 start in conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg opnieuw de 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH) van de Homeopathie Stichting.
Deze opleiding is toegankelijk voor artsen, tandartsen, geneeskundestudenten en dierenartsen.

In het eerste studiejaar wordt er kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en het acuut urethraal syndroom. Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor huisartsen in acht genomen. De modules zijn ook los te volgen.

Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede jaar.

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en wordt ook afgesloten met een toets. Het derde jaar is mede gericht op de praktijk, met stages bij ervaren homeopathische artsen en terugkomdagen. Daarnaast wordt ook in het derde jaar lesgegeven in Materia Medica (geneesmiddelbeelden).

Na afronding van het derde jaar en het behalen van het afsluitende examen voldoet de cursist aan de ‘Eindtermen’ die door de AVIG zijn neergelegd om het beroep van arts voor homeopathie te kunnen uitoefenen. Europese accreditatie voor deze opleiding is verkregen van de European Committee for Homeopathy (ECH).

De minimumeis om de opleiding te mogen starten is het doctoraalexamen/master geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.
Om lid te kunnen worden van de vakgroep Homeopathie van de AVIG is een geldig Nederlands artsendiploma vereist.

Tandartsen die de PACH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van de vakgroep biologische tandartsen van de AVIG. Dierenartsen kunnen lid worden van de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen (SCwD). 

Bekijk de folder

Studiebelasting

Eerste jaar:     9 lesdagen van 10-17 uur; zelfstudie: 2 uur per week.
Tweede jaar:  10 lesdagen, snuffelstage (2 dagdelen); mentorgroep: 5 avonden; zelfstudie: minimaal 3 uur per week.
Derde jaar:     8 terugkomdagen; 2 dagen anamnesetraining en tenminste 15 dagdelen stage; zelfstudie: minimaal 3 uur per week.

Studiekosten

De kosten voor het eerste en de daaropvolgende studiejaren bedragen € 2200,- per jaar, inclusief inschrijfgeld, syllabi en lunches.
Bovendien heeft u tijdens de opleiding gratis toegang tot het tweedaagse Homeopathie Congres.

Indien u zich aanmeldt via het inschrijfformulier op deze website, bestaat aldaar de mogelijkheid om de studiekosten te voldoen via iDEAL. 

De kosten voor het examen na het eerste, tweede en derde studiejaar bedragen € 150,-. U kunt zich t.z.t. voor het examen aanmelden via deze site en desgewenst het examengeld voldoen via IDEAL.

Inschrijven

Schrijf je hier in

Voorwaarden

Aanmelding vindt plaats door inschrijven via de website en door het overmaken van de studiekosten. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestigingsbericht per e-mail. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling.

Facturering

De studiekosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Bij niet vooraf betalen kan de toegang tot de opleiding worden geweigerd. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de deelnemer. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden en de prijs van de studiekosten kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Annuleringen

Voor annulering gelden de volgende regels:

  • tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • bij annulering in de periode tussen drie weken en één week voor aanvang van de opleiding wordt vijftig procent van de studiekosten in rekening gebracht.
  • bij annulering binnen een week voor aanvang van de opleiding wordt het gehele bedrag van de studiekosten in rekening gebracht.
  • De Homeopathie Stichting biedt in dat geval de mogelijkheid om het volgend jaar opnieuw in te schrijven tegen een gereduceerd tarief van vijftig procent.
  • bij niet verschijnen van de deelnemer is het gehele bedrag van de studiekosten verschuldigd.
  • Het annuleren van de opleiding dient schriftelijk plaats te vinden.

Rechten studiemateriaal

De Homeopathie Stichting investeert veel in goed studiemateriaal en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het studiemateriaal. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Acceptatie

Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.