Verdiepingsopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde 2020-2021

Opleiding Integrative Medicine

Ben jij een pionier? Schrijf in voor de verdiepingsopleiding van de Academy for Integrative Medicine en beweeg mee in de richting van een integrale gezondheidszorg: meer mogelijkheden, meer samenwerking en een bredere kijk op zorg en gezondheid. Goede zorg voor de patiënt én goede zorg voor de arts.

Op 4 september 2020 gaat de verdiepingsopleiding van de Academy for Integrative Medicine van start

VOL

De Verdiepingsopleiding Integrative Medicine (IM) en Leefstijlgeneeskunde van de Academy for Integrative Medicine (AIM) leidt op in de theorie, wetenschap en praktijk van Integrative Medicine en leefstijlgenees­kunde. De minimumeis om de verdiepingsopleiding te mogen starten is de basisopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde of een vergelijkbare opleiding.

Na afronding van de verdiepingsopleiding voldoet u aan de ‘Eindtermen’ voor deze opleiding.

Bekijk de flyer

Download de studiegids

Negen redenen om de verdiepingsopleiding te volgen:

  • U behoort tot de pioniers van Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde.
  • U leert de mens als geheel te behandelen.
  • Er is ruimte voor professionele en persoonlijke ont­wikkeling.
  • U leert diverse velden binnen de geneeskunde te verbinden.
  • De opleiding is veelzijdig en van hoog niveau.
  • U leert coachingsvaardigheden.
  • De verdiepingsopleiding is een van de voorwaarden om lid te worden van de AVIG.
  • Er zijn mogelijkheden zich verder te specialiseren.
  • Na afloop van de opleiding bent u arts voor Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde.

Docenten
Hoogleraren vanuit verschillende specialismen en artsen vanuit diverse vakrichtingen verzorgen het programma, o.a. dr. Erik Baars, dr. Rogier Hoenders, Pim van Lommel, Marjan Meddens, dr. Věra Novotný, Jan Martijn Oos­terveen, Prof. dr. Jim van Os, dr. Leo Pruimboom, Ka­rin Pijper, Annemarie Semeijn, dr. Bram Tjaden, Astrid Vester en Trudy Vlot.

Data verdiepingsopleiding Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde

Blok 1  
Vrijdag 4 september 2020 Van denken in ziekte naar bevorderen van gezondheid
Zaterdag 5 september 2020 Salutogenese en fysiologie
Blok 2  
Vrijdagavond 2 oktober 2020 Microbioom en gezondheid
Zaterdag 3 oktober 2020 Microbioom en gezondheid
Blok 3  
Vrijdagavond 6 november 2020 Voeding als medicijn
Zaterdag 7 november 2020 Metabool syndroom
Blok 4  
Vrijdagavond 11 december 2020 Hormonen
Zaterdag 12 december 2020 Hormonen
Blok 5  
Vrijdagavond 8 januari 2021 Low grade inflammation en oxidatieve stress
Zaterdag 9 januari 2021 Low grade inflammation en oxidatieve stress
Blok 6  
Vrijdagavond 5 februari 2021 Immuunsysteem, allergieën en auto-immuunziekten
Zaterdag 6 februari 2021 Immuunsysteem, allergieën en auto-immuunziekten
Blok 7  
Vrijdagavond 5 maart 2021 Oncologie en epigenetica
Zaterdag 6 maart 2021 Oncologie en epigenetica
Blok 8  
Vrijdagavond 9 april 2021 Neurotransmitters en psyche
Zaterdag 10 april 2021 Nieuwe GGZ
Blok 9  
Vrijdagavond 14 mei 2021 Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding
Zaterdag 15 mei 2021 Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding
Blok 10  
Vrijdagavond 11 juni 2021 Integratie ‘Leefstijl als Medicijn’
Zaterdag 12 juni 2021 Integratie ‘Leefstijl als Medicijn’
Examen  
Zaterdag 3 juli 2021  

Geschatte studiebelasting
Naast de hierboven genoemde data is de studiebelas­ting ongeveer drie uur zelfstudie per week.

Accreditatie
Voor de meeste zaterdagen wordt accreditatie aange­vraagd bij KNMG Cluster 1, de AVIG en de NVAA.

Locatie
De opleiding vindt plaats in Woudschoten te Zeist. Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum is centraal gelegen op een bosrijk landgoed van 45 hectare en is een plek om werkelijk tot rust te komen, zodat er ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikke­ling. Indien gewenst kunt u overnachten in het confe­rentiehotel. Vraag naar de kortingscode via en betaal de meest voordelige prijs.

Lestijden
Vrijdag: 19.30-21.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur

Studiekosten
De studiekosten bedragen € 3500,–, inclusief inschrijf­geld, tien lesdagen, tien lesavonden, twee stagedagen en het afsluitende examen. In het inschrijfgeld is het digitale lesmateriaal, koffie, thee, ontbijt en lunch inbegrepen. De overnachtingen zijn niet inbegrepen.

Aanmelden
De inschrijving voor de verdiepingsopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde vindt plaats in volgorde van binnenkomst van aanmelding en na het voldoen van de studiekosten.

Minimumaantal deelnemers
Het minimumaantal deelnemers bedraagt 40 perso­nen. Indien dit aantal niet wordt gehaald, zal nader bekeken worden of de opleiding doorgang kan vinden.

Algemene voorwaarden:
De algemene voorwaarden van de AIM zijn van toe­passing op deze opleiding.

Definitie Integrative Medicine
© 2018 Academic Consortium for Integrative Medicine & Health, een samenwerkingsverband van meer dan zeventig academi­sche centra in de Verenigde Staten, waaronder Yale, Harvard en Stanford:

'Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.'

De AIM vertaalt dit als volgt*: ‘Integrale geneeskunde (1) stelt de gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.’

*Geïnspireerd door dr. Rogier Hoenders: Hoenders HJR. Integrative Psychiatry; Conceptual foundation, implementation and effectiveness. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen; 2014. p. 212.

De AIM is CRKBO gecertificeerd. Wij zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

Voor meer informatie of interesse in deze opleiding kunt u contact opnemen met ons via .

Betaling
U kunt ervoor kiezen om de betaling van de volledige opleiding in één keer te voldoen. Het is ook mogelijk om in vijf termijnen te betalen, u betaalt in dat geval iedere termijn € 700,-. Indien u ervoor kiest om in termijnen te betalen committeert u zich aan de volledige opleiding na het voldoen van betalingstermijn 1.

De betaling van termijn 1 dient te geschieden vóór 4 september as. 
Termijn 1: 4 september 2020
Termijn 2: november 2020
Termijn 3: januari 2021
Termijn 4: maart 2021
Termijn 5: mei 2021

Hier kunt u zich inschrijven

Verdiepingsopleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde 2020-2021 - € 3.500,00
€ 3.500,00

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Details locatie
Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX
Zeist
https://www.woudschoten.nl/

Details locatie