PACH opleiding jaar 1

Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)

Op zaterdag 26 januari 2019 start in conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg opnieuw de 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH) van de Homeopathie Stichting.
Deze opleiding is toegankelijk voor artsen, tandartsen, geneeskundestudenten en dierenartsen.

In het eerste studiejaar wordt er kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en het acuut urethraal syndroom. Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor huisartsen in acht genomen. De modules zijn ook los te volgen.

Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede jaar.

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en wordt ook afgesloten met een toets. Het derde jaar is mede gericht op de praktijk, met stages bij ervaren homeopathische artsen en terugkomdagen. Daarnaast wordt ook in het derde jaar lesgegeven in Materia Medica (geneesmiddelbeelden).

Na afronding van het derde jaar en het behalen van het afsluitende examen voldoet de cursist aan de ‘Eindtermen’ die door de AVIG zijn neergelegd om het beroep van arts voor homeopathie te kunnen uitoefenen. Europese accreditatie voor deze opleiding is verkregen van de European Committee for Homeopathy (ECH).

De minimumeis om de opleiding te mogen starten is het doctoraalexamen/master geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.
Om lid te kunnen worden van de vakgroep Homeopathie van de AVIG is een geldig Nederlands artsendiploma vereist.

Tandartsen die de PACH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van de vakgroep biologische tandartsen van de AVIG. Dierenartsen kunnen lid worden van de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen (SCwD). 

Bekijk de folder

Literatuurlijst eerste jaar:

  • Het Organon der Geneeskunst, Hahnemann; Nederlandse vertaling van O.E.A. Goetze ISBN 9071669033

  • Synthesis, Repertorium Homeopathicum Syntheticum; Dr. Frederik Schroyens (Homoeopathic Book Publishers, London) (edition 9.1) ISBN 1902575008

  • Desktop Guide; Roger Morrison (Hahnemann Clinic Publishing, California) ISBN 096353680

U kunt de boeken bestellen bij deze uitgeverij:

Uitgeverij Merlijn (de heer O. Bakker); tel. 023-5511991

www.merlijnboekhandel.nl

Het verdient de voorkeur een lijst met bestellingen aan te leveren per e-mail.

Hier kunt u zich inschrijven

PACH opleiding jaar 1 - € 2.200,00
€ 2.200,00

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Details locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS
SOESTERBERG
https://www.kontaktderkontinenten.nl/
0346 35 17 55

Details locatie