Bestuur

Voorzitter:  Jan Huisman 
Secretaris: Nan Pluymackers 
Penningmeester: Manfred Markhorst
Coördinerend lid: Herman van Wietmarschen
Coördinerend lid: Frans Kusse
Coördinerend lid Dr. Věra Novotný
Coördinerend lid: Gabriëlle Rutten
Coördinerend lid: Annemieke van Oostveen

Jan Huisman is organisatieadviseur en lid van het bestuur van Iona. De Iona Stichting roept op tot verandering, stimuleert initiatieven van algemeen nut en laat zich hierbij inspireren door de antroposofie; een integrale benaderingswijze van mens en leefomgeving. Hiertoe werkt zij samen met maatschappelijke vernieuwers op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, landbouw en voeding. 

Nan Pluymackers is op dit moment kwartiermaker van het project preventie van kanker dat wordt ondersteund door het KWF kankerbestrijding en het Radboudumc.

Manfred Markhorst is econoom en heeft zijn sporen verdiend in de ICT, o.a. bij Digital Equipment Corporation en KPN. Momenteel is hij werkzaam als bestuurder in tal van stichtingen en verenigingen.

Herman van Wietmarschen is onderzoeker op het gebied van Integrative Health bij het Louis Bolk Instituut en bestuurslid van het Sino-Dutch centrum. Gepromoveerd op Chinese Medicine bij reumatoïde artritis.

Frans Kusse is arts voor integrale geneeskunde, bestuurslid van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), redactiecoördinator van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) en coördinerend bestuurslid van de Homeopathie Stichting (HS).

Dr. Věra Novotný is voormalig opleider specialisatie hematologie binnen de interne geneeskunde bij het Radboudumc, werkt als internist-hematoloog in Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en heeft daarnaast een eigen praktijk voor integrale geneeskunde, coacht mensen met kanker en is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vrouwenpoli Boxmeer.

Gabriëlle Rutten is arts, zelfstandig adviseur, coach en trainer. Zij heeft haar eigen adviespraktijk voor psychische en lichamelijke problemen. Naast haar opleiding tot arts is zij master practitioner NLP en Novet gecertificeerd EFT behandelaar en hoofddocent.

Annemieke van Oostveen is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerste lijn en antroposofisch arts