Samenwerkingsverbanden

Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde is een tijdschrift waarin de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde centraal staan. Het is een podium voor wetenschappers, behandelaren en andere geïnteresseerden. Ze motiveren een breed publiek voor het nastreven van de integrale visie, waarbij de patiënt centraal staat. Het TIG verschijnt vier maal per jaar, aan het einde van het kwartaal.

Meer informatie

 

Stichting ter Behoud van Enthousiasme en Compassie in de Gezondheidszorg  (Platform ECG) 

Het Platform ECG beoogt het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van medewerkers in de gezondheidszorg. Plezier en enthousiasme in het werk zijn daarbij onontbeerlijk. Goede communicatie en compassie met de patiënten stimuleren het genezingsproces of indien dit niet meer mogelijk is, maken zij het sterven menswaardig. Het Platform streeft naar een harmonie tussen de geneeskunde en genees-kunst waardoor een evenwichtige verdeling van techniek (operaties, diagnostiek) met geestelijke en emotionele begeleiding (oprechte aandacht, compassie). Het Platform organiseert tweemaal jaarlijks een thema-avond, publiceert maandelijks op haar website een compassie story en heeft een carrousel van een zevental door (para)medici gegeven uiteenlopende workshops die stress-reducerend en compassie verrijkend zijn en op locatie gegeven kunnen worden.